ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการตามโครงการกองทุนตั้งตัวได้

ประกาศ การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ ผลการทดสอบวัดแววทางอาชีพเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดแวววิชาชีพเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ระดับชั้นปวช.

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดแวววิชาชีพเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ระดับชั้นปวส.

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 14 ขั้นตอน