แบบฟอร์ม ขออนุญาตดำเนินโครงการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแวววิชาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2558

ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด(ระบบโควต้ารอบ 2) ปีการศึกษา2558

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบโควต้า (รอบ 2) ปีการศึกษา2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.