ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (โควต้า)

ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อินเตอร์เน็ต

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ(เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 1/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการตามโครงการกองทุนตั้งตัวได้

ประกาศ การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ ผลการทดสอบวัดแววทางอาชีพเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2557