ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแวววิชาชีพ ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2558

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด(ระบบโควต้ารอบ 2) ปีการศึกษา2558

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบโควต้า (รอบ 2) ปีการศึกษา2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด(ระบบโควต้า) ปีการศึกษา2558 ครั้งท

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าต่อภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (โควต้า)