1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการประชุม
 4. ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา  2563 ดาวน์โหลด (21-3-63)
 • ยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด (13-02-63)
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ( 21-01-63)
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ ดาวน์โหลด (11-12-62) 
 • ประกาศผลสอบ ครูจ้างสอนแผนกวิชาอาหาร ดาวน์โหลด (28-11-62) 
 • ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ดาวน์โหลด (28-11-62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูจ้างสอนแผนกอาหาร ดาวน์โหลด (26-11-62) 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ดาวน์โหลด (18-11-62) 
 • รวมเล่มโครงการชีววิถี ดาวน์โหลด
 • ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนแผนกอาหาร ดาวน์โหลด (11-11-2562)
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ดาวน์โหลด (4-10-2562) 
 • ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางห้อง ปีการศึกษา 2/62 ดาวน์โหลด (31-10-2562)
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล ดาวน์โหลด (16-10-2562) 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  ครั้งที่2  ดาวน์โหลด (19-08-62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ดาวน์โหลด(31-07-62)
 • ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน(ชาวต่างชาติ) ดาวน์โหลด(01-07-62)  
 • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยเบิก ดาวน์โหลด(26-06-62)  
 • คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลด(25-06-62)  
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบลูกจ้างชั่วคราวครูจ้างสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด  (18-06-62)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลด  (18-06-62)
 • ประกาศรับสมัครครูแผนกวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว  ดาวน์โหลด  (05-06-62)
 • ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ  ดาวน์โหลด  (05-06-62)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับประเมินประเมินกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินประเมิน ดาวน์โหลด  (05-06-62)
 • รายชื่อผู้ที่ผ่านการลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด  (27-05-62) 
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน ดาวน์โหลด(15-05-62) 
 • กำหนดเปิดและปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562  ดาวน์โหลด  (30-04-62) 

ปายดาวนโหลด

bn7662

 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนำเสนอสินค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (19-3-63)
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมมาตรฐานการโรงแรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (19-3-63)
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(ใหม่) ดาวน์โหลด (19-12-62)new1
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อโต๊ะพับขาวใช้ในการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด (18-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด (09-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๓๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง  ดาวน์โหลด(03-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในที่เดียว  ดาวน์โหลด(24-06-62)  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลด (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 26,000 BTU  ดาวน์โหลด (15-05-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นวางสแตนเลส ดาวน์โหลด  (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด  (08-05-62)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร   ดาวน์โหลด  (7-12-61)
 • คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ร่างขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตรม. ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกวดการซื้อ  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขต TOR  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประกาศประชาวิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน   ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. วันพฤหัสบดีที่ ๖๒  ดาวน์โหลด
 
 • แบบฟอร์มการส่งสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลด ( 25-11-62) new
 • ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • คู่มือการสรุปผลการดำเนินงานตามรูปแบบ PDCA ด้วยรายงานวิจัย 5 บท : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562 : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • รูปแบบรายงานฝึกงาน ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ดาวน์โหลด (18-10-61)
 • คู่มือผู้ปกครอง 2561 ดาวน์โหลด
 • ข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ดาวน์โหลด
 • เอกสารโครงการ งานกิจกรรม ดาวน์โหลด
 • เอกสาร ID PLAND : ดาวน์โหลด
 • เอกสารข้อมูล SAR รายบุคคล ปี 60 : ดาวน์โหลด 
 • เอกสารอบรมวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 : ดาวน์โหลด
 • งานประกันคุณภาพ วอศ.รอ. : ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม และ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย : ดาวน์โหลด

ประมวลข่าวสารกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ วอศ.รอ. (FB)

เผยแพร่เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

 • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  39 hit(s) 01 May 2020

 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  35 hit(s) 01 May 2020

 • การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขายเชิงปฏิบัติการทางการตลาด แบบผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

  การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขายเชิงปฏิบัติการทางการตลาด แบบผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

  445 hit(s) 08 August 2019

 • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  55 hit(s) 29 May 2019

 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  50 hit(s) 29 May 2019

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  2417 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  3296 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  2556 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  2608 hit(s) 30 January 2018

             
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2005 เรียบเรียงโดย นางรุ่งนภา จำนงกิจ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2005 เรียบเรียงโดย นางรุ่งนภา จำนงกิจ

  2320 hit(s) 06 December 2017