1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการประชุม
 4. ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เรื่องซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค ใช้ในการเรียนการสอน ประจำงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลด (23-04-62)
 • ประกาศ เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลด (23-04-62)
 • ประกาศ เรื่องชั้นวางอุปกรณ์ สแตนเลส 4 ชั้น ใช้ในการเรียนการสอน ประจำงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลด (23-04-62)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร  ดาวน์โหลด (7-12-61)
 • คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ร่างขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตรม. ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกวดการซื้อ ดาวน์โหลด (16-11-61)
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขต TOR ดาวน์โหลด (16-11-61)
 • ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน  ดาวน์โหลด (16-11-61)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด (16-11-61)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดาวน์โหลด
 
 • ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • คู่มือการสรุปผลการดำเนินงานตามรูปแบบ PDCA ด้วยรายงานวิจัย 5 บท : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562 : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • รูปแบบรายงานฝึกงาน ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ดาวน์โหลด (18-10-61)
 • คู่มือผู้ปกครอง 2561 ดาวน์โหลด
 • ข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ดาวน์โหลด
 • เอกสารโครงการ งานกิจกรรม ดาวน์โหลด
 • เอกสาร ID PLAND : ดาวน์โหลด
 • เอกสารข้อมูล SAR รายบุคคล ปี 60 : ดาวน์โหลด 
 • เอกสารอบรมวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 : ดาวน์โหลด
 • งานประกันคุณภาพ วอศ.รอ. : ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม และ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย : ดาวน์โหลด

ประมวลข่าวสารกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ วอศ.รอ. (FB)

p26362

Mar02

8r

เผยแพร่เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

 • การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟท์แวร์ นายธรรมนูญ ผันอากาศ

  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟท์แวร์ นายธรรมนูญ ผันอากาศ

  344 hit(s) 10 September 2018

   
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001) โดย อังคณา มองก้า โบโล

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001) โดย อังคณา มองก้า โบโล

  1861 hit(s) 11 July 2018

   
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา เบเกอรี่เบื้องต้น (2404-2007) โดย กานดา ประสพธรรม

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา เบเกอรี่เบื้องต้น (2404-2007) โดย กานดา ประสพธรรม

  1339 hit(s) 11 July 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  1309 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  1019 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  1297 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  1044 hit(s) 30 January 2018

             
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2005 เรียบเรียงโดย นางรุ่งนภา จำนงกิจ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2005 เรียบเรียงโดย นางรุ่งนภา จำนงกิจ

  1148 hit(s) 06 December 2017

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 2201-2002 เรียบเรียงโดย นางศุภวรรณ เขตเจริญ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 2201-2002 เรียบเรียงโดย นางศุภวรรณ เขตเจริญ

  969 hit(s) 20 November 2017

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 เรียบเรียงโดย นางสาวศรัญยา รักษาภักดี

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 เรียบเรียงโดย นางสาวศรัญยา รักษาภักดี

  1701 hit(s) 20 November 2017

   

เอกสารดาวน์โหลด

---------------------------------------------------------------------------

 • รูปแบบ jpg กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

               # ดาวน์โหลดเอกสาร #

 • รูปแบบ jpg แบบสรุปรายชื่อนักเรียนระบบโควตาปี 2561

            # ดาวน์โหลดเอกสาร no.1 #

 • รูปแบบ jpg ใบสมัครเรียนระบบโควตาปีการศึกษา 2561

            #  ดาวน์โหลดเอกสาร no.2  #   

 ---------------------------------------------------------------------------