วันจันทร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน วอศ.ร้อยเอ็ด(Fix it Center)
    ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59     2017-02-16 17:22:11 admin   เปิดอ่าน !
 ข้อสอบติว V-NET 59     2017-01-11 18:36:45 admin   เปิดอ่าน !
 เปิดรับสมัครปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2560     2016-12-28 14:49:10 admin   เปิดอ่าน !
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
 ประกาศสอบราคาแอร์     2016-11-24 11:17:54 admin   เปิดอ่าน !
 ประกาศสอบราคาเตียงคู่     2016-11-24 11:10:42 admin   เปิดอ่าน !
web link
 
 
     

 

 

บทความ / ผลงานวิจัยทางการศึกษา
#ชื่อผลงานดาวน์โหลด
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วารสาร | ข้อมูลสถานศึกษา
ข่าวกิจกรรมประจำปีการศึกษา
Untitled Document
ข่าวการศึกษา

 ฝ่ายวิชาการ

Download เอกสาร

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสาร

 งานลูกเสือวิสามัญ

#รายการไฟล์เอกสาร
1ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
2ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด
3ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
4ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
5ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
6ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด