ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่่ นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

WEB SITE

ติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด


ที่อยู่: เลขที่115 ถนนสุริยเดชบำรุง

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ประเทศไทย

45000

โทร. 043-511430