วันเสาร์ ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน วอศ.ร้อยเอ็ด(Fix it Center)
    ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560     2017-04-17 10:44:54 admin   เปิดอ่าน !
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     2017-03-24 15:12:09 admin   เปิดอ่าน !
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด     2017-03-23 11:40:09 admin   เปิดอ่าน !
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
 ประกาศสอบราคาแอร์     2016-11-24 11:17:54 admin   เปิดอ่าน !
 ประกาศสอบราคาเตียงคู่     2016-11-24 11:10:42 admin   เปิดอ่าน !
web link
 
 
     

 

 

บทความ / ผลงานวิจัยทางการศึกษา
#ชื่อผลงานดาวน์โหลด
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วารสาร | ข้อมูลสถานศึกษา
ข่าวกิจกรรมประจำปีการศึกษา
Untitled Document
ข่าวการศึกษา

 ฝ่ายวิชาการ

Download เอกสาร

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสาร

 งานลูกเสือวิสามัญ

#รายการไฟล์เอกสาร
1ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
2ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด
3ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
4ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
5ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
6ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด