วันเสาร์ ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน วอศ.ร้อยเอ็ด(Fix it Center)
    ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559     2016-09-27 09:18:28 admin   เปิดอ่าน !
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
web link
 
 
     

 

 

บทความ / ผลงานวิจัยทางการศึกษา
#ชื่อผลงานดาวน์โหลด
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วารสาร
ข่าวกิจกรรมประจำปีการศึกษา
Untitled Document
ข่าวการศึกษา

 ฝ่ายวิชาการ

Download เอกสาร

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสาร

 งานลูกเสือวิสามัญ

#รายการไฟล์เอกสาร
1ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
2ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด
3ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
4ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
5ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
6ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด