ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ccs28863

18

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการประชุม
 4. ดาวน์โหลด

 

 • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ดาวน์โหลด (31-07-63) 
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.ขับรถ และ คนงาน 2 อัตรา ดาวน์โหลด (16-07-63)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/63 ระดับ ปวช. ปวส.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา  2563 ดาวน์โหลด (21-3-63)

 

 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนำเสนอสินค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (19-3-63)
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมมาตรฐานการโรงแรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (19-3-63)
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(ใหม่) ดาวน์โหลด (19-12-62)new1
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อโต๊ะพับขาวใช้ในการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด (18-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด (09-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๓๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง  ดาวน์โหลด(03-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในที่เดียว  ดาวน์โหลด(24-06-62)  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลด (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 26,000 BTU  ดาวน์โหลด (15-05-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นวางสแตนเลส ดาวน์โหลด  (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด  (08-05-62)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร   ดาวน์โหลด  (7-12-61)
 • คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ร่างขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตรม. ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกวดการซื้อ  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขต TOR  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประกาศประชาวิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน   ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. วันพฤหัสบดีที่ ๖๒  ดาวน์โหลด
 

โปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลข่าวสารกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ วอศ.รอ. (FB)

เผยแพร่เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

 • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  376 hit(s) 01 May 2020

 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  290 hit(s) 01 May 2020

 • การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขายเชิงปฏิบัติการทางการตลาด แบบผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

  การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขายเชิงปฏิบัติการทางการตลาด แบบผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

  747 hit(s) 08 August 2019

 • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  308 hit(s) 29 May 2019

 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  318 hit(s) 29 May 2019

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  2828 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  3797 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  2980 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  2974 hit(s) 30 January 2018

             
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2005 เรียบเรียงโดย นางรุ่งนภา จำนงกิจ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี รหัสวิชา 2201-2005 เรียบเรียงโดย นางรุ่งนภา จำนงกิจ

  2749 hit(s) 06 December 2017