กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ให้นักเรียน นั่งสมาธิ ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
โครงการพัฒนาผู้นำ พัฒนางาน เพื่อองค์การนักวิชาชีพที่ยั่งยืน
วันที่ 27 พฤษภา 2560 ณ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ทีมคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประมวลภาพกิจกรรม

ทำบุญศาลหลักเมื...
View Image Download
โครงการประดิษฐ์...
View Image Download
กิจกรรมนั่งสมาธ...
View Image Download
ทำบุญศาลหลักเมื...
View Image Download
โครงการประดิษฐ์...
View Image Download
โครงการประดิษฐ์...
View Image Download

แผนที่ และการเดินทาง