VTR แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 • ผลงานดีเด่น แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

  43 hit(s) 27 กรกฎาคม 2560

  ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวด โครงการ   “ครบเครื่อง เรื่องการเรือน” เย็บร้อย ค่อยประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครังที่ ๘ ” “กรองร้อยมวลมาลี วิถีไทย วิถีพุทธ”
 • ผลงานดีเด่น แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

  49 hit(s) 27 กรกฎาคม 2560

  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายปรเมศ  แม่นแท้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทเยาวชน  และ นายเอกภพ  ศรีโสภณ รางวัลเหรียญเงิน  ประเภทเยาวชน 
 • ผลงานดีเด่น แผนกวิชาการโรงแรม

  43 hit(s) 27 กรกฎาคม 2560

  ผลงานดีเด่น  แผนกวิชาการโรงแรม นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค นางสาวศุภาวิณี  กุบแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ   นายอลงกรณ์ ชูไชยสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  สาขาแต่งผม  
 • เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมสรีระสังขารพระราชธรรมมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ

  87 hit(s) 14 กรกฎาคม 2560

  ค่ำวานนี้(12ก.ค.2560) เวลา19.00 ณ วัดเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย ท่าน ผอ.ยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดและคณะครู อาจารย์ วอศ.ร้อยเอ็ด
 • โครงการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - เวียดนาม

  92 hit(s) 13 กรกฎาคม 2560

  นางยุพิน  พิมศร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - เวียดนาม เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมืออาชีวศึกษาให้ได้สมรรถนะแรงงานตรง

ประมวลภาพกิจกรรม

ทำบุญศาลหลักเมื...
View Image Download
โครงการประดิษฐ์...
View Image Download
กิจกรรมนั่งสมาธ...
View Image Download
ทำบุญศาลหลักเมื...
View Image Download
โครงการประดิษฐ์...
View Image Download
กิจกรรมนั่งสมาธ...
View Image Download

แผนที่ และการเดินทาง