วันพฤหัส ที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559

ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน วอศ.ร้อยเอ็ด(Fix it Center)
    ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
 สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume license     2016-07-12 10:19:44 admin   เปิดอ่าน !
  ลิงค์หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยทางการศึกษา
ข่าวกิจกรรมประจำปีการศึกษา
Untitled Document
ข่าวการศึกษา

 ฝ่ายวิชาการ

Download เอกสาร

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสาร

 งานแนะแนว

Download เอกสาร

 งานทวิภาคี

Download เอกสาร

 งานลูกเสือวิสามัญ

#รายการไฟล์เอกสาร
1ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด
2ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด
3ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
4ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
5ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
6ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด