ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ccs28863

06

1

job04

 011

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการประชุม
 4. ดาวน์โหลด

 

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก(โควตา) ป.ตรี ดาวน์โหลด (06-01-64) new
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก(โควตา) ปวส. ดาวน์โหลด (06-01-64) new
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก(โควตา) ปวช. ดาวน์โหลด (06-01-64) new
 • ประกาศการรับนักเรียน นักศึกษา ด้วยการจัดสรรโควต้า ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด (8-12-63) 
 • ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ดาวน์โหลด (01-12-63)
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ดาวน์โหลด (16-11-63) 
 • รับสมัครพนักงานขับรถ  1 อัตรา ดาวน์โหลด (16-11-63) 
 • รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา ดาวน์โหลด (16-11-63) 
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/63 ระดับ ปวช. ปวส.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา  2563 ดาวน์โหลด (21-3-63)

 

 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น ดาวน์โหลด (22-01-64) new1
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่ม ดาวน์โหลด (19-01-64) new1
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจอ LED In Door Full Color Display P4 ดาวน์โหลด (08-12-63)
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด (09-11-63)
 • ประกาศผู้ชนะเครื่องพิมพ์บัตร ดาวน์โหลด (10-11-63) 
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนำเสนอสินค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (19-3-63)
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมมาตรฐานการโรงแรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (19-3-63)
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563(ใหม่) ดาวน์โหลด (19-12-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อโต๊ะพับขาวใช้ในการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลด (25-09-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด (18-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด (09-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๓๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง  ดาวน์โหลด(03-07-62) 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในที่เดียว  ดาวน์โหลด(24-06-62)  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลด (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 26,000 BTU  ดาวน์โหลด (15-05-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นวางสแตนเลส ดาวน์โหลด  (30-04-62)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลด  (08-05-62)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร   ดาวน์โหลด  (7-12-61)
 • คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ร่างขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตรม. ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกวดการซื้อ  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขต TOR  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประกาศประชาวิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน   ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด  (16-11-61)
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. วันพฤหัสบดีที่ ๖๒  ดาวน์โหลด
 
 • แบบฟอร์มประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด (12-11-63)new
 • การจัดทำคำของบทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด (12-11-63)new
 • คำสั่งรับลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด (4-11-63) new
 • คู่มือการใช้งานงานระบบ ศธ นักเรียน ดาวน์โหลด (20-10-63)
 • กำหนดการงานวัดผล ดาวน์โหลด (20-10-63)
 • แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด (21-09-63)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2563 ดาวน์โหลด (3-08-63) 
 • แบบฟอร์มการส่งสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลด ( 25-11-62) 
 • ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • คู่มือการสรุปผลการดำเนินงานตามรูปแบบ PDCA ด้วยรายงานวิจัย 5 บท : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562 : ดาวน์โหลด (20-03-62)
 • รูปแบบรายงานฝึกงาน ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ดาวน์โหลด (18-10-61)
 • คู่มือผู้ปกครอง 2561 ดาวน์โหลด
 • ข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ดาวน์โหลด
 • เอกสารโครงการ งานกิจกรรม ดาวน์โหลด
 • เอกสาร ID PLAND : ดาวน์โหลด
 • เอกสารข้อมูล SAR รายบุคคล ปี 60 : ดาวน์โหลด 
 • เอกสารอบรมวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 : ดาวน์โหลด
 • งานประกันคุณภาพ วอศ.รอ. : ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม และ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย : ดาวน์โหลด

โปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลข่าวสารกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ วอศ.รอ. (FB)

เผยแพร่เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

 • รายการงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยนายมานพ รำจวน ปี63

  รายการงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยนายมานพ รำจวน ปี63

  337 hit(s) 26 November 2020

 • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  531 hit(s) 01 May 2020

 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ปี63

  413 hit(s) 01 May 2020

 • การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขายเชิงปฏิบัติการทางการตลาด แบบผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

  การพัฒนาทักษะการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขายเชิงปฏิบัติการทางการตลาด แบบผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

  882 hit(s) 08 August 2019

 • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  437 hit(s) 29 May 2019

 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ

  468 hit(s) 29 May 2019

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้)

  3049 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (แผนการจัดการเรียนรู้)

  4033 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (บทความวิจัย)

  3181 hit(s) 31 January 2018

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางดวงใจ สมภักดี (เอกสารประกอบการเรียนรู้)

  3168 hit(s) 30 January 2018